Sídlo
společnosti

Nepotřebujete pro Vaše podnikání fyzické a každodenní kancelářské zázemí, neboť pracujete z domova, necháváte se inspirovat v kavárně nebo je Vašim pracovním prostředím dětské hřiště? Pak nejen Vám nabízíme naše brněnské a pražské prostory pro zasídlení Vaší společnosti.

Naše služby spojené s poskytnutím sídla zahrnují evidenci, třídění, archivaci a následné přeposílání Vaší korespondence na Vámi zvolenou adresu ve frekvenci, kterou si sami stanovíte. Samozřejmostí je možnost osobního odběru korespondence v místě sídla a označení Vaší společnosti dle všech zákonných požadavků.

Součástí naší smlouvy o poskytnutí umístění sídla společnosti je výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Služba je standardně sjednávána na dobu jednoho roku, po dohodě je možné tuto dobu zkrátit i prodloužit. Vaše společnost bude viditelně a se všemi zákonnými náležitostmi označena na budově, schránkách a kanceláři naší společnosti.

Vaše korespondence bude přebírána našimi zaměstnanci denně. O dodaných obyčejných zásilkách jste informováni 1x týdně včetně uvedení odesílatele zásilky. Doporučené zásilky, zásilky do vlastních rukou a cenná psaní, které jsou pro Vás uloženy na vydávací poště jsou oznamovány co nejdříve a s dostatečným předstihem prostřednictvím emailu, včetně jejich podacího čísla.